Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 10. dio

Računovodstvena dosljednost Biti računovodstveno dosljedan znači primjenjivati iste računovodstvene postupke tijekom više razdoblja. Tvrtke ne mogu tek tako prijeći iz jedne računovodstvene metode u drugu, a kada to učine, trebaju dokazati da je nova metoda prihvatljivija od prethodne. Takve promjene uz objašnjenje zašto su se dogodile, trebaju biti objavljene u financijskim izvještajima za razdoblje u …

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 10. dio Read More »

Rječnik pojmova računovodstvo knjigovodstvo

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 9. dio

Prestanak trgovačkog društva Za trgovačko društvo kažemo da je prestalo postojati kada se ili likvidira ili ga preuzme drugo trgovačko društvo, sa svim njegovim pravima ili obavezama. Razlozi za pretanak trgovačkog društva mogu biti različiti: istek vremena kod društava koja su osnovana da traju samo unaprijed određeno vrijeme; odluka Skupštine dioničara stečaj ili zbog nekog …

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 9. dio Read More »

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 8. dio

Pokazatelj tekuće likvidnosti Pokazatelj tekuće likvidnosti pokazuje sposobnost društva da plati novčane obaveze na vrijeme. Računa se kao omjer ukupnog iznosa tekuće imovine i ukupnih tekućih obveza. Ocjena adekvatnosti tekuće likvidnosti nekog gospodarskog subjekta ovisi o više faktora, kao što je povijest društva, dugoročni i kratkoročni ciljevi te pokazatelji tekuće likvidnosti sličnih trgovačkih društava. Okvirno …

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 8. dio Read More »

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 7. dio

Nematerijalna imovina Nematerijalna imovina je ona koja nema materijalni oblik, ali ima vrijednost. Nematerijalna imovina mogu biti, između ostalog: patent zaštitni znak goodwill autorsko pravo software dizajnerska rješenja. Nematerijalna imovina može na sebe vezati različite tj. specifične porezne obveze.  Nenaplativo potraživanje Nenaplativa potraživanja su ona kod koijh nema nade da će biti naplaćena, a trebaju …

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 7. dio Read More »

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 6. dio

Likvidna sredstva Likvidna sredstva su sredstva gospodarskog subjekta s kojima se mogu plaćati obaveze. Razlikuju se prema stupnju likvidnosti, tj. brzini prema kojoj se mogu pretvoriti u novac: I. stupanj likvidnosti: gotovina potraživanja po žiro-računu druga slična potraživanja od banke vrijednosni papiri odmah unovčivi; II. stupanj likvidnosti: potraživanja od kupaca mjenice i drugi vrijednosni papiri …

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 6. dio Read More »