Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 5. dio

Kratkotrajna imovina Kratkotrajna imovina podrazumijeva onu imovinu za koju se očekuje da će se transformirati u novac u roku od jedne godine ili unutar jednog poslovnog ciklusa. Još se može zvati tekuća, obrtna ili cirkulirajuća.  Kratkotrajna imovina obuhvaća: kratkotrajna potraživanja – do godine dana; zalihe: sirovine i materijali gotovi proizvodi trgovačka roba predujmovi proizvodnja i …

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 5. dio Read More »

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 4. dio

Knjigovodstvena vrijednost Knjigovodstvena vrijednost označava vrijednost imovine na način kako je prikazana u poslovnim knjigama i korištena u svrhe financijskog izvještavanja. Na početku životnog vijeka tj. nabavke imovine, knjigovodstvena vrijednost predstavlja nabavnu vrijednost, koja poslije s vremenom teži smanjenju umanjujući se za vrijednost akumulirane amortizacije.  Kompenzacija Kompenzacija označava “prebijanje” dvaju potraživanja.  Konsolidirani financijski izvještaji Konsolidirani …

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 4. dio Read More »

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 3. dio

Asignacija Asignacija može predstavljati; 1. transfer prava, 2. dokument kojim se transferira pravo. Pravo transfera može biti interes na osiguranom predmetu, prava i obveze iz ugovora o osiguranju i obveza za premiju osiguranja. Bilanca Bilanca trgovačkog društva pruža osnovne informacije o njegovom poslovanju (investicije u resurse društva, prihodi i rashodi, itd.). Ovaj dokument prati financijska …

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 3. dio Read More »

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 2. dio

Amortizacija Amortizacija je postupak otpisivanje vrijednosti materijalne ili nematerijalne imovine tijekom njenog uporabnog vijeka. Nematerijalna imovina može biti patent, autorsko pravo, zaštitni znak, te i takva imovina može biti otpisiva. Kod materijalne imovine se računa amortizacijski odbitak te u slučaju prirodnih izvora, može se odobriti olakšica na temelju iscrpljenja. Amortizacijska osnovica Amortizacijska osnovica predstavlja predstavlja …

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 2. dio Read More »

Rječnik pojmova u knjigovodstvu i računovodstvu

Akreditivni dokumenti Akreditivni dokumenti su dokumenti koje propisuje kupac. Svrha ovakvih dokumenata je povećanje sigurnosti kupca da će isplatom akreditiva roba stvarno biti isporučena i prenesena u njegovo vlasništvo. Banka isplaćuje akreditivni iznos nakon što prodavatelj preda na uvido određene dokumente. Dokumenti za isplatu akreditiva mogu biti: trgovački račun ili faktura transportni dokumenti dokaz o …

Rječnik pojmova u knjigovodstvu i računovodstvu Read More »