Knjigovodstvene usluge

Našim klijentima su sigurnost, kvaliteta i dostupnost važne! Način našeg rada je prilagođen upravo vama, malim i srednjim poduzetnicima. Imamo i veliko iskustvo u radu s Uber partnerima

Usluge uključene u cijenu:

 • redovito i pravovremeno obavještavanje klijenta o promjeni zakonske regulative ukoliko je ta informacija važna za njegovo poslovanje
 • praćenje  svih zakonom propisanih rokova te prikladno prilagođavanje aktivnosti
 • suradnja s klijentom i savjetovanje radi pravovremenog sprječavanja eventualnih nepravilnosti i propusta
 • suradnja s klijentom radi ostvarivanja ušteda gdje je to moguće, a u skladu sa zakonom propisanim knjigovodstvenim i poreznim pravilima
 • podrška klijentu prilikom donošenja odluka vezanih za zakonske propise kao što je fiskalizacija i sl.
 • odlazak na HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko  osiguranje) i HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) radi prijave ili odjave radnika.

Knjigovodstvene usluge za tvrtke:

  •   Izrada prijedloga kontnog plana
  •   Vođenje financijskog knjigovodstva, dnevnika i glavne knjige
  •   Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
  •   Vođenje evidencije nematerijalne i materijalne imovine (osnovnih sredstava)
  •   Upravljanje materijalnim knjigovodstvom
  •   Upravljanje robnim knjigovodstvom
  •   Saldakonti kupaca i dobavljača
  •   Obračun poreza na dodanu vrijednost
  •   Obračun plaća i naknada sa svim popratnim izvještajima
  •   Putni nalozi
  •   Statistički izvještaji
  •   Izrada godišnjih obračuna (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tokovi, bilješke)
  •   Prijava poreza na dobit
  •   Obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora itd.
  • Sve ostale knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge za obrte i slobodna zanimanja:

  • Vođenje knjige prometa
  • Vođenje knjige primitaka i izdataka
  • Izrada popisa dugotrajne imovine
  • Vođenje evidencije o obvezama i potraživanjima
  • Redoviti obračun plaća
  • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak
  • Obračun naknada po ugovorima o djelu i autorskih naknada
  • Sve ostale knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge za obrtnike koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost:

 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Izrada prijave poreza na dodanu vrijednost

Knjigovodstvene usluge za građane:

  • Izrada godišnjih prijava poreza
  • Sve ostale knjigovodstvene usluge

 

 

Knjigovodstvene usluge prilagođene najnovijim Internet trendovima

Imamo višegodišnje iskustvo u pružanju knjigovodstvenih usluge za poslovne subjekte i građane koji ostvaruju prihode preko interneta.

Možemo ponuditi savjetovanje o najoptimalnijem načinu knjigovodstvenog vođenja takvih usluga.

Imamo iskustvo u radu s poznatim načinima plaćanja kao što su PayPal ili Payoneer, te u načinu rada preko freelance servisa kao što su Elance, UpWork ili Guru.com.