Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 10. dio

Računovodstvena dosljednost

Biti računovodstveno dosljedan znači primjenjivati iste računovodstvene postupke tijekom više razdoblja. Tvrtke ne mogu tek tako prijeći iz jedne računovodstvene metode u drugu, a kada to učine, trebaju dokazati da je nova metoda prihvatljivija od prethodne. Takve promjene uz objašnjenje zašto su se dogodile, trebaju biti objavljene u financijskim izvještajima za razdoblje u kojem su se dogodile. 

Računovodstvena osnovica

Računovodstvena osnovica je metoda koja za rezultat ima iznose koji su oporezivi po bazi poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost, ali i nekim drugim porezima. To može biti i porez na platnu listu. 

Vremenska osnovica poreza na dohodak je računovodstvena godina, a ne porezna godina. 

Računovodstveno razdoblje

Računovodstveno razdoblje trgovačkog društva se ne mora poklapati sa fiskalnom godinom, koja počinje 1. siječnja. Poduzetnik može odabrati da svoj završni račun kreira na neki drugi određeni dan u godini. U nekim državama se promjena jednog računovodstvenog razdoblja u drugo mora odobriti od strane poreznih vlasti. 

Računovodstvo troškova

Računovodstvno troškova obično prati troškove svakog posla ili proizvoda pojedinačno, kako bi se mogli utvrditi troškove po jednici. Obično je jako važno u proizvodnom sektoru. Troškovi se za potrebe računovodstva troškova obično malo drugačije prate nego u financijskom računovodstvu. Tako je došlo i do pojave upravljačkog računovodstva. Računovodstvo troškova pomaže u vrednovanju zaliha praćenjem troškova za potrebe eksternog izvještavanja. Upravljačko računovodstvo se više odnosi na pružanje temelja managementu za donošenje odluka. 

Razračunska ustanova

Razračunske ustanove se uglavnom bave administrativnim poslovima kod prijenosa novca ili vrijednosnica između različitih vlasnika. Međusobna dugovanja i potraživanja se obračunaju na kraju dana te obično izvrši samo jedna transakcija na dan što dobrim dijelom pojeftinjuje administrativne poslove.