Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 6. dio

Likvidna sredstva

Likvidna sredstva su sredstva gospodarskog subjekta s kojima se mogu plaćati obaveze. Razlikuju se prema stupnju likvidnosti, tj. brzini prema kojoj se mogu pretvoriti u novac:

 1. I. stupanj likvidnosti:
  1. gotovina
  2. potraživanja po žiro-računu
  3. druga slična potraživanja od banke
  4. vrijednosni papiri odmah unovčivi;
 2. II. stupanj likvidnosti:
  1. potraživanja od kupaca
  2. mjenice i drugi vrijednosni papiri koji se mogu unovčiti u roku od 30 dana; 
 3.  III. stupanj likvidnosti:
  1. ostala obrtna sredstva, uglavnom materijalni oblici.

Metoda otpisa (amortizacije)

Amortizacija se računa za imovinu s uporabnim vijekom dužim od godinu dana. Osnovne dvije metode su odbitak poreza tijekom cijelog uporabnog života imovine, ili potpuni odbitak u cijelom iznosu u godini kupnje. Ova druga metoda je poznata i kao investicijska metoda. 

Metode valorizacije zaliha

Metoda valorizacije zaliha mogu biti različite, a osnovne su:

 1. tržišna vrijednost – market value
 2. troškovna cijena – cost value.

Obično se bira ona koja je manja. 

Neke od metoda::

 1. LIFO – “posljednja unutra, prva van”
 2. FIFO – “prva unutra, prva van”
 3. vrijednost zamjenske robe
 4. prosječna cijena
 5. metoda osnovne zalihe.

Nalog za isplatu

Nalog za isplatu je nalog blagajni da izvrši određenu isplatu. Temelj za isplatu su uredni dokumenti kojima se opravdava isplata, a potpisuju ga odgovorne osobe. Blagajnik vrši isplatu pritom izdavajući blagajnički dokument “isplatnicu” koju potpisuju i primalac novčanog iznosa i blagajnik.